Vergaderingen ouderraad 2018-2019

De ouderraad vergadert 1 keer per maand, telkens om 20:15 uur in de leraarskamer.

(= gebouw waar zich het secretariaat bevindt, gelijkvloers)

 

Geplande vergaderingen schooljaar 2018-2019:

-startvergadering op 17 september, daar worden dan de andere data afgesproken.

 

Eventuele wijzigingen zullen via deze website en de kalender (zie praktische info) worden doorgegeven.

Van harte welkom.