Inschrijvingen

Inhoud

Inschrijvingsmodaliteiten voor het schooljaar 2017-2018

Inschrijvingsmodaliteiten voor het schooljaar 2018-2019

 


 

Een woordje uitleg over het inschrijven in onze school:

 

VOOR HET SCHOOLJAAR 2017-2018

Kinderen die van het geboortejaar 2015 zijn en die dit jaar nog instappen of pas in september 2018 instappen, kunnen op elk moment van het schooljaar inschrijven zolang de capaciteit niet bereikt is.

Een kleutertje dat net de leeftijd van 2 jaar en zes maanden bereikt mag de eerste keer naar school komen op de instapdag die daarop volgt. Vooraf is het wel mogelijk om eens een kijkje te komen nemen en kennis te maken met de juf en de andere kindjes.

Instapdagen voor peuters en kleuters: Nadat uw kindje 2 jaar en 6 maanden geworden is mag het instappen op:

                                 

Maandag 8 januari 2018 (na de kerstvakantie)  (geboren vóór 9 juli 2015)                                

Donderdag 1 februari 2018  (geboren vóór 2 augustus 2015)                            

Maandag 19 februari 2018 (na krokusvakantie) (geboren vóór 20 augustus 2015)                          

Maandag 16 april 2018 (na de paasvakantie) (geboren vóór 17 oktober 2015)                            

Maandag 14 mei 2018 ( na O.-H.-Hemelvaart) (geboren vóór 15 november 2015)

 

Vooraf kunt U samen met uw kindje naar de openklasdag komen om kennis te maken :

Op volgende woensdagen telkens tussen 9 en 11 uur:  20 december, 31 januari, 28 maart en 9 mei.

Donderdag 30 augustus 2018 tussen 18 en 20 uur.

Alle kinderen die 3 jaar en ouder zijn, kunnen op elk moment van het  schooljaar instappen.

Bij de inschrijving van elk kind is een officieel document nodig: vb. het identiteitskaartje van het kind. Dit document is nodig om de juiste identiteit en het rijksregisternummer van het kind te kennen.

Kinderen die een jaar te vroeg naar de lagere school komen en dus nog niet leerplichtig zijn, hebben daarvoor een attest nodig van het CLB. Zij moeten dan wel de regelgevingen van een leerplichtig kind volgen o.a. in de verplichte aanwezigheid op school. Een kind dat een jaar te lang in de kleuterschool blijft en reeds leerplichtig is heeft ook een CLB-attest nodig en moet ook de regelgeving van leerplichtige kinderen volgen!

Voor het schooljaar 2017-18 zijn volgende plaatsen nog beschikbaar in de kleuterschool. (update  18 sept 2017)

Geboortejaar

Klas

Max. aantal

Inschrijvingen die nog mogelijk zijn (vrije plaatsen)

2015

Peuterklas

40

8

2014

1ste kleuterklas

40

13

2013

2de kleuterklas

40

7

2012

3de kleuterklas

40

4

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn volgende plaatsen nog beschikbaar in de lagere school. (update 18 november 2017)

Klas

Maximum aantal

Inschrijvingen die nog mogelijk zijn (vrije plaatsen)

1ste leerjaar

40

0

2de leerjaar

40

0

3de leerjaar

43

0

4de leerjaar

41

2

5de leerjaar

42

0

6de leerjaar

40

2

 VOOR HET SCHOOLJAAR 2018-2019

Op basis van de regelgeving hebben de Kampenhoutse basisscholen hun capaciteit vastgelegd. Voor onze school is dat 40 kleuters per geboortejaar en 40 leerlingen per leerjaar. Dit geeft een totaal van 160 kleuters en 240 leerlingen.

Alle kinderen geboren in het jaar 2016 of vroeger kunnen ingeschreven worden vanaf onderstaande data zolang de capaciteit niet bereikt is.

1. Kinderen van personeel (KvP) krijgen voorrang en kunnen hun kind inschrijven vanaf donderdag 1 maart 2018.

2. Ouders die al kinderen op school hebben krijgen ook voorrang. Zij kunnen broers/zussen (brussen) inschrijven vanaf donderdag 15 maart 2018.

Brussen zijn alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres of dezelfde vader en/of moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres.

3. Alle andere kinderen kunnen ingeschreven worden vanaf donderdag 29 maart 2018.

Specifieke regeling voor kleuters geboren vanaf 4 december 2016 t.e.m. 31 december 2016. Deze kleuters kunnen ook op bovenstaande data ingeschreven worden, ook al is de instapdatum pas 2 september 2019.

Als de capaciteit van 40 kinderen bereikt is, kan u uw kind niet meer inschrijven.

 UITZONDERINGEN:

De school aanvaardt kinderen in overtal (meer dan 40) als een kind een jaar overdoet of versnelt, als het kind terugkomt vanuit het bijzonder onderwijs en als het een inschrijving is van een meerling.

Kinderen van het geboortejaar 2016 zijn en die dit jaar nog instappen of pas in september 2019 instappen, kunnen op elk moment van het schooljaar inschrijven zolang de capaciteit niet bereikt is.

 Een kleutertje dat net de leeftijd van 2 jaar en zes maanden bereikt mag de eerste keer naar school komen op de instapdag die daarop volgt. Vooraf is het wel mogelijk om eens een kijkje te komen nemen en kennis te maken met de juf en de andere kindjes.

 Instapdagen voor peuters en kleuters: 

Nadat uw kindje 2 jaar en 6 maanden geworden is mag het instappen op:

Vrijdag  3 september 2018 (begin nieuwe schooljaar) (geboren vóór 4 maart 2016) 

Maandag 5 november 2018 (na de herfstvakantie) (geboren vóór 6 mei 16) 

Maandag 7 januari 2019 (na de kerstvakantie)  (geboren vóór  8 juli 16) 

Vrijdag 1 februari 2019 (geboren vóór 2 augustus 16) 

Maandag 11 maart 2019 (na de krokusvakantie) (geboren vóór 12 september 16) 

Maandag 23 april 2019 (na de paasvakantie) (geboren vóór 24 oktober 16) 

Maandag 3 juni 2019 (na O.-H.-Hemelvaart)  (geboren vóór 4 december 16)

Maandag 2 september 2019 (eerste schooldag 19/20)  (geboren tot 31 december 16)

 

Vooraf kunt U samen met uw kindje naar de openklasdag komen om kennis te maken op : 

Donderdag 30 augustus 2018 tussen 18 uur en 20 uur.

Op de volgende woensdagen tussen 9 en 11 uur: 24/10, 19/12, 30/1, 27/2, 3./4 en 29/5.

Donderdag 29 augustus 2019 tussen 18 en 20 uur.

 

Alle kinderen die 3 jaar en ouder zijn, kunnen op elk moment van het  schooljaar instappen.

Bij de inschrijving van elk kind is een officieel document nodig: vb. het identiteitskaartje van het kind. Dit document is nodig om de juiste identiteit en het rijksregisternummer van het kind te kennen.

Kinderen die een jaar te vroeg naar de lagere school komen en dus nog niet leerplichtig zijn, hebben daarvoor een attest nodig van het CLB. Zij moeten dan wel de regelgevingen van een leerplichtig kind volgen o.a. in de verplichte aanwezigheid op school. Een kind dat een jaar te lang in de kleuterschool blijft en reeds leerplichtig is heeft ook een CLB-attest nodig en moet ook de regelgeving van leerplichtige kinderen volgen!