4. Schoolraad

Algemeen

Leden

Verslagen


 

Algemeen

In uitvoering van het Decreet van 2 april betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, BS 6 augustus 2004 is er voor onze school een schoolraad opgericht. De schoolraad is dus een wettelijk orgaan dat inspraak heeft in en ondersteuning biedt bij het dagelijks onderwijsgebeuren in de school. Deze raad bestaat uit een personeelsgeleding, een oudergeleding en de lokale gemeenschap. Zij moeten minimaal drie maal per jaar vergaderen samen met de directeur en een afgevaardigde van het schoolbestuur.

Artikel 31 van het huishoudelijk reglement geeft weer dat: de schoolraad informeert de personeelsleden, de leerlingen en de ouders over haar werkzaamheden.(hieronder korte verslagen van alle zittingen)

Artikel 32: De personeelsleden, de ouders en de leerlingen  worden ge├»nformeerd op welke manier zij contact kunnen opnemen met de schoolraad. Dit kan door te mailen naar sr@vgskdeboomhut.be

 


 

 Leden 

Voorzitter:VANDERIET BEN
Secretaris:VANDER SLAGHMOLEN Daphne
Directie:DE BACKER Marc
Vertegenwoordiger schoolbestuur:VANHOOF Dirk
Vertegenwoordiger ouderraad:VANDER SLAGHMOLEN Daphne
Vertegenwoordiger ouderraad:VANDIJCK Sylvie
Vertegenwoordiger pedagogische raad:SPITS Nicole
Vertegenwoordiger pedagogische raad:VAN DER HOEVEN Marieke
Vertegenwoordiger plaatselijke gemeenschap:PEETERS Mark
Vertegenwoordiger plaatselijke gemeenschap:VANDERIET Ben
CONTACTsr@vgskdeboomhut.be

 

Verslagen


 

 

 

File: