4. Schoolreglement: Welkomstbrochure

Wie is wie dit schooljaar?                                          

In de kleuterschool:

Julesklasje voor de peuters die 2 jaar 6 maanden geworden zijn: juf. Jolien Geraerts

Mustiklas:                    juf. Vanessa Leys

Nijntjesklas :               juf. Christel Budts

Kikkerklas:                   juf. Marieke Van Der Hoeven

Floddertjesklas:          juf. Marleen Van Camp

Winnieklas:                  juf. Liesbeth Vaes en juf Kaat Koninckx  

Rikkiklas:                     juf. Jolijn Heremans

 

Bewegingsopvoeding voor de kleuters: juf Lies Goolaerts

Kinderverzorgster: juf. Anne De Weerdt

 

In de lagere school:

1ste leerjaar A:           juf. Annemie Peeters

1ste leerjaar B:             juf. Nicole Van Donink

2de leerjaar A:             juf. Ellen Huybrechts

2de leerjaar B:            meester Joris Jacobs en juf Bieke Bocanete

3de leerjaar A:             juf. Evi Verlinden

3de leerjaar B:              juf. Kelly Derboven

4de leerjaar A:             meester Pieter Gobbens

4de leerjaar B:             juf. Nathalie Meert en juf. Annemarie Vanwijnsberghe

5de leerjaar A:             juf. Nicole Spits

5de leerjaar B:              juf Nele Vander Sande      

6de leerjaar A:             meester Tim Van Grinderbeek

6de leerjaar B:             juf Leen Annaert 

 

Lichamelijke opvoeding en zwemmen: meester Frank Vanderbeek

 

Begeleiding van alle kinderen van onze school:

Zorgcoördinator kleuterschool: juf. Liesbeth Vaes

Zorgcoördinator lagere school:  juf. Ellen Vekemans

        CLB-medewerkster:      juf. Kirsten Depelchin

        ICT-coördinator:         meester Frank Vanderbeek

 

Schoolsecretariaat:

Mevr. Inge Wees, mevr. Nadine Van Steenweghen.

 

Directie:

Dhr. Mark De Backer

 

Wat vertelt de schoolklok en is er opvang?

Vanaf 7 uur  is er betalende voorschoolse opvang.

U brengt uw kind via de grote bruine poort links naast Brouwerijstraat 2.

Vanaf 8.15 uur gaan de schoolpoorten open en is er gratis toezicht door leerkrachten.

Om 8.44 uur gaat de schoolbel. Bij de tweede bel om 8.45 uur hebben de ouders de speelplaats verlaten.      

         Wij verwachten elk kind op tijd !

Noch de leerkrachten,noch de kinderen zelf vinden te laat komers fijn.

Om 11.55 uur eindigt de voormiddag. ’s Woensdags om 11.30 uur.

 

Tussen 11.40 u en 12.45 u voor kleuters en 11.55 uur en 13 uur voor leerlingen is er middagpauze: de kinderen kunnen dan ofwel naar huis gaan voor hun middagmaal ofwel op school hun middagmaal (warme maaltijd of meegebrachte broodmaaltijd) gebruiken. Er is gratis toezicht door leerkrachten.

 

Om 13 uur gaat de namiddagbel voor de leerlingen.

Om 15.45 uur eindigt de namiddag. ’s Vrijdags om 15.25 uur.

Tussen 15.45 uur en 16 uur is er gratis toezicht door leerkrachten. ’s Vrijdags tot 15.40 uur en ’s woensdags tot 12 uur.

 

Vanaf 16 uur ( ’s vrijdags vanaf 15.40 uur en ’s woensdags vanaf 12 uur) begint de betalende naschoolse opvang tot ten laatste 18.30 uur. ( ’s Woensdags tot 16 uur! )

Tussen 16 uur en 17 uur is er op maandag, dinsdag en donderdag studie voor de kinderen vanaf het tweede leerjaar die in de naschoolse opvang blijven.

Wie zorgt dan voor uw kinderen?

- Voor de kinderen die na schooltijd naar huis gaan, zijn er rijen die begeleid worden door leerkrachten: * een rij naar de bibliotheek;

* een rij die de Brouwerijstraat oversteekt;

* een rij tot aan het kruispunt Brouwerijstraat -Dorpsstraat- Stationsstraat.

Zodra de rij ontbonden is, valt ook elke verantwoordelijkheid van de begeleidende leerkrachten weg!

- Onmiddellijk na schooltijd worden de jongste kleuters afgehaald aan de voordeur van de kleuterschool langsheen de Brouwerijstraat. De oudste kleuters wachten dan op de speelplaats. Ook de jongste kleuters die niet afgehaald werden wachten daar samen met de kinderen van de lagere school.

- De kinderen van de lagere school die niet meegaan met een rij worden afgehaald aan de achterste poort op de parking. Het heeft geen zin ze van ver te wenken: geen enkel kind mag zonder toestemming van de leerkracht de parking oplopen!

- Het poortje aan het grasveld (richting bibliotheek) wordt gesloten tijdens de lesuren.

- Tijdens de naschoolse opvang halen de ouders hun kinderen af in de school.

- Komt uw kind alleen naar school en gaat of rijdt het alleen naar huis, spreek dan af welke de veiligste weg naar en van de school is. Oefen die weg ook samen met uw kind!

 

Voor de voorschoolse opvang zorgt:

mevrouw Patricia Dewell

Voor de naschoolse opvang zorgen, in een beurtrol:

mevr. Ingrid Mommens , mevr. Patricia Dewell en mevr. Jeannine Aerts

Voor de studie van 16 tot 17 uur zorgen

mevr. Inge Wees en mevr Ingrid Mommens

 

Kan uw kind ’s middags op school blijven eten?

Ja, er is gelegenheid om elke middag van een volledige schooldageen warme maaltijd te nemen: soep, aardappelen met vlees of vis en groenten, geen dessert. U kan de menu raadplegen op het prikbord of op de schoolsite.

Uw kind kan ook  boterhammen, meegebracht in een brooddoos, opeten.

De kinderen die ’s woensdagsmiddags in de naschoolse opvang blijven, kunnen dan ook hun meegebrachte boterhammen  opeten.

De bestelling van de warme maaltijden moet verplicht donderdags gebeuren voor de week die komt. Nabestellingen zijn niet mogelijk; afzeggen wegens ziekte kan wel maar moet voor 9 uur gebeurd zijn anders wordt de maaltijd wel mee geleverd en moet ze betaald worden.

Vanaf  maandag 4  september 2017, is er gelegenheid om een warme maaltijd te gebruiken!

En de dranken?

 Er wordt melk, chocomelk en drinkyoghurt aangeboden. Ook is er fruitsap, plat en bruisend water in flesjes.

Het is afgeraden om drankjes in blik of brik mee naar school te brengen. Verpakkingen gaan alleszins mee naar huis. Dit doen we om de wekelijkse vuilniszak zo klein mogelijk te houden!

 

Regelmatige contacten tussen thuis en de school:

* In de loop van september worden de ouders van de kleuters en van de kinderen van de lagere school, uitgenodigd op een algemene informatieavond in de klas van hun kind. Dat is het moment waarop de leerkracht de werking en de afspraken voor het ganse schooljaar  toelicht: voor de kleuters op 4/9,        1ste t/m 4de op 11/9,       5de t/m 6de op 5/9.

 

* Via het “heen-en-weerboekje” van de kleuters kunnen de ouders ook gemakkelijk mee de evolutie van hun kindje in de kleuterklas volgen en gericht vraagjes stellen over het klasgebeuren want niet alle kleuters komen thuis veel vertellen.

* Regelmatig krijgen de kinderen van de lagere school hun rapport mee naar huis. (27/10 , 22/12 , 30/3 en 28/06)

 

* In de loop van het jaar zijn er ook individuele oudercontacten waarop u per brief wordt uitgenodigd. Die gaan door op      28/11, 13/3 en 28/6  

* Los van die “georganiseerde contacten” is het altijd mogelijk om de leerkracht van uw kind te spreken voor of na schooltijd. Het is echter wel gemakkelijk om vooraf af te spreken. Doe dat voor of na schooltijd, niet als de leerkracht voor de klas staat!

* Het is ook mogelijk om een persoonlijk gesprek te hebben met onze CLB-medewerkster. Zij is echter niet altijd op school. De momenten dat zij er wel zal zijn, zullen in september meegedeeld worden. U kunt ook telefonisch of via mail met haar een afspraak regelen.

* Wenst u een afspraak met de zorgcoördinator of met de directeur,aarzel dan niet en geef ons een seintje!

Via de maandelijkse nieuwsflash wordt u op de hoogte gebracht van de activiteiten voor de volgende maand.

Het leerkrachtenteam, de directie, de ouderraad en alle medewerkers die bij onze school betrokken zijn, danken U voor het vertrouwen dat U in onze school stelt en wij hopen op een fijne samenwerking ten voordele van uw en van elk kind in onze school!

LIJST VAN BIJDRAGEN DIE WORDEN DOORGEREKEND AAN DE OUDERS :

De volledige lijst met alle kosten krijgt u bij contactmet de school en elk jaar bij het begin van het schooljaar. Alle kosten worden maandelijks op een rekening gezet die u meekrijgt via uw kind.

De kosten voor voo- en naschools toezicht worden berekend aan de hand van de aftekenlijsten waar u uw handtekening plaatst telkens als u uw kind komt halen in de opvang. U betaalt een vast bedrag per begonnen uur. U ontvangt hier ook een fiscaal attest voor.

ZWEMMEN in de lagere school: inbegrepen in de maximumfactuur.

WARME MAALTIJD : de kinderen krijgen soep, aardappelen, vis of vlees, groenten,  geen dessert.

            Kleutermaaltijd : 2.85 euro                             Lagere school :  3.85 euro

 BEKER water van de kraan:                                                         gratis

BEKER fruitsap, chocomelk, melk, …                                                0.40 euro

FLESJE water, fruitsap, halfvolle melk, chocomelk, drinkyoghurt, kom soep:    0,60 euro

Te voorziene onkosten in de loop van het  schooljaar :

            * Uitstappen, bezoeken, reizen, …   max. 45 euro voor kleuters, max. 85 euro per leerling.

De uitstappen van d ekleuters worden telkens op de maandafrekening genoteerd. In de lagere school worden 3 voorschotten gevraagd . Op het eind van het jaar krijgt u aan afrekening mee.

            * Openluchtklassen voor de kinderen van de lagere school : max. 425 euro op de schoolloopbaan.

                        De helft van de vervoerkosten heen en terug wordt gedragen door de ouderraad.

 * Abonnementen : allemaal facultatief te bestellen ! (Doremi, Zonnekind, Zonnenstraal, Zonneland, Maan-roos-vis, Vakantieboek, National geografic junior, zomerbingel)                   

         * T-shirt van de school:      kleuters : niet

                                           kinderen van de lagere school : Prijs T-shirt :9,50 euro

                                           1ste leerjaar en nieuwelingen : gratis, geschonken door de ouderraad.

        * Klasfoto (elk schooljaar, geen aankoopverplichting):                                   3 euro

        * Individuele foto’s (om de 2 schooljaren): prijs wordt vooraf meegedeeld (geen verplichting)

* Nieuwjaarsbrief :                                                                            0,80 euro

  In de klas worden max. 3 nieuwjaarsbrieven per kind geschreven, meer bestellen kan wel.

*       * Fruitactie     kleuters (10x) : gratis   (20x extra voor  6.60 euro)

lagere school (30x):  10,60 euro