Toedienen van medicatie

Personeelsleden van de school dienen de kinderen EHBO zorgen toe. Daarvoor volgen ze op geregelde tijdstippen EHBO nascholing.

Het is hen echter niet toegestaan medicatie toe te dienen tenzij ze het document in bijlage ingevuld ontvangen.

File: